D. J. TOMEK - Tomek Igor

Licencirani D. J. ( 2020. ) sa 42. godine iskustva  član ZAMP-a i HGU dio ekipe Requiem banda  posjedujem vlastitu kompletnu disco opremu ( razglas i rasvjetu )
Glazba : Isključivo rock and roll i disco ( strani i domaći – retro party ) Sa 14 godina ( 1978. god. ) prvi puta ” radim ” kao D. J. u sklopu disco večeri na bazenu
u Kutini. Kasnije nastavljam u discu ” Park ” ” Helesy ” ” Sportska dvorana ” itd.
od 1996. godine nadalje do danas povremeno sam ( ili na duže vrijeme ) angažiran kao D.J. po raznim klubovima , svatovima, priredbama, zabavama, caffe – barovima, gradskim feštama , moto susretima , godišnjicama matura ,trailovima , glazbijadama, Susret generacija – Daruvar , Kutinsko ljeto i zimska čarolija , doček Nove godine na trgu u Kutini i sl. Od početka 2013. godine aktivno počinjem surađivati s Requiem bendom iz Garešnice i često nastupamo zajedno na moto – susretima, svirkama po klubovima, rock – barovima , Gariglazbijadi , Kutinskom ljetu, ili na bikerskim svatovima. Radim za njih kao tehničar ili ton – majstor ili jednostavno u pauzama svirki odradim svoj D.J. dio. Suradnja još uvijek traje. Momentalno su zaokupljeni snimanjem i izdavanjem prvog albuma.

2020. Slobodan za razne angažmane.

DISCO RAZGLASNA OPREMA + RASVJETA :

Razglas – manji = 900 W ( 4 zvučne kutije 12 )
Razglas – srednji = 2000 W ( 2 zvučne kutije 15 )
Razglas – veliki = 4000 W ( 2 zvučne kutije 15 + 2 sub 18 )
Pojačala 6800 W + 2 aktivne skretnice
Rasvjeta = 8 led spot + 2 led mix + 2 laser
Mixeta 8 kanala + mixeta 2 kanala + 4 mic sa stativima
Disco full station ( samostalna D. J. konzola )

Cjenik

Cjenik D. J. usluga
Licencirani D. J. za  2020. god.
angažman i račun putem autorskog ugovora
potvrda od HGU uz autorski ugovor ( niži troškovi )

Svatovi

(autorski ugovor)
Kn 1500 - 3900 ( bez razglasa ) - ( veliki razglas + light )
  • Isključivo : Rock and roll i disco glazba (strana i domaća)

Ostala događanja

(autorski ugovor + potvrda od HGU uz autorski ugovor)
Kn 350/h Priredbe, manifestacije, sportski događaji i sl.
  • Isključivo : Rock and roll i disco glazba (strana i domaća)